8323

1987 blev alla svenska AB tvungna att utse en auktoriserad eller godkänd revisor. Download Citation | On Jan 1, 2008, Martin Haraldsson and others published Positiv redovisningsteori -Förväntade redovisningsval enligt teorin mot redovisningsvalen i realiteten | Find, read and @book{c4d5ed9c-df2a-49e9-86a7-2a0c84b5a684, author = {Artsberg, Kristina}, isbn = {91-47-07645-3}, language = {swe}, publisher = {Liber}, title = {Redovisningsteori Redovisningsteori. Loyola University lär sina redovisningsstudenter att redovisningsteori är "en uppsättning begrepp och antaganden och relaterade principer som förklarar och styr revisorns insatser för att identifiera, mäta och kommunicera ekonomisk information." Positiv ekonomisk redovisningsteori Med tanke på den icke-ideala marknaden som vi lever på idag är det helt naturligt att ledningen utnyttjar denna informationsasymmetri. Även om företagsuppfattningar är viktiga, är chefer ofta huvudsakligen intresserade av sätt att maximera sina förmåner och deras kompensation.

  1. Sveriges folkmangd
  2. Spanska kurs distans
  3. Lediga jobb strangnas
  4. Lansforsakringar stockholm lediga jobb
  5. Subway nassjo
  6. Vilka begår mest brott i sverige
  7. Stikkan andersson död
  8. Lonesamtal obligatoriskt
  9. Afghanska identitetshandlingar
  10. Lediga jobb paralegal skåne

Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Redovisningsteori av Magnus Frostenson (ISBN 9789144108339) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans.

Redovisningsteori 7,5 högskolepoäng.

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, R7013N. Kursen ger studenterna insikter om redovisningens syfte, postulat och struktur samt en förmåga att tillämpa regler inom redovisning i praktiska situationer. Hösten 2021 - Öppen för sen anmälan. rollen för redovisningsteori, de koncept, principer och procedurer som har varit delar i utvecklingen av redovisningens grunder, hur koncepten och principerna används som element i utvecklingen av redovisningspolicys och ramverk, och hur de gemensamt formar redovisningssystem och design, Författare: Hartwig, Fredrik, Kategori: Bok, Sidantal: 248, Pris: 305 kr exkl.

Redovisningsteori

Redovisningsteori

Download Citation | On Jan 1, 2008, Martin Haraldsson and others published Positiv redovisningsteori -Förväntade redovisningsval enligt teorin mot redovisningsvalen i realiteten | Find, read and @book{c4d5ed9c-df2a-49e9-86a7-2a0c84b5a684, author = {Artsberg, Kristina}, isbn = {91-47-07645-3}, language = {swe}, publisher = {Liber}, title = {Redovisningsteori Redovisningsteori. Loyola University lär sina redovisningsstudenter att redovisningsteori är "en uppsättning begrepp och antaganden och relaterade principer som förklarar och styr revisorns insatser för att identifiera, mäta och kommunicera ekonomisk information." Positiv ekonomisk redovisningsteori Med tanke på den icke-ideala marknaden som vi lever på idag är det helt naturligt att ledningen utnyttjar denna informationsasymmetri. Även om företagsuppfattningar är viktiga, är chefer ofta huvudsakligen intresserade av sätt att maximera sina förmåner och deras kompensation. Aspeflo om autism : Kvalificerade insatser till barn och vuxna med autism i skola, gruppbostad och daglig verksamhet PDF A contingency theory is an organizational theory that claims that there is no best way to organize a corporation, to lead a company, or to make decisions.Instead, the optimal course of action is contingent (dependent) upon the internal and external situation. Entry requirements: A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university. Also required is 90 credits in business studies and 15 credits in statistics. All applicants need to verify English language proficiency equivalent to the course English 6 in the Swedish secondary school.

Kursen täcker in koncept, principer och procedurer som utgör en grund för utvecklingen av redovisning, vilka därmed kan förstås som en kärna av redovisningsteori, och hur dessa kan struktureras till ett sammanhängande redovisningssystem. Redovisningsteori Programkurs 7.5 hp Accounting Theory 722G72 Gäller från: 2021 VT Fastställd av Filosofiska fakultetens nämnd för kurs- och utbildningsplaner Fastställandedatum 2008-05-19 Revideringsdatum 2013-11-04;2020-03-02 DNR LIU-2013-00307; LIU-2020-00888; LIU-2020-00884; LIU-2020-00885; LIU-2020-00886; LIU-2020-00887 BESLUTAD 1(4) Ändå används begreppet redovisningsteori i singular istället för plural. Denna bok försöker att göra en annorlunda ansats genom att redan i titeln, redovisningsteorier, hänvisa till att det finns en komplexitet och mångfald inom området redovisning, precis som inom många andra forskningsområden i det företagsekonomiska ämnet.
Skåne turism

Redovisningsteori

För att kunna besvara de två frågorna görs en genomgång av såväl normativa som deskriptiva redovisningsteorier samt aktuell redovisningsforskning.

Diarienummer Redovisningsteori - 7,5 hp Versioner av kursplanen. Senaste version Tidigare version Redovisningsteori. På kursen studerar du hur företags externa redovisning är uppbyggd, teorier som förklarar varför företag redovisar som de gör och vilka effekter detta får.
Skyddsvakt med hund

korkort kunskapsprov
kungens palats stockholm
transportstyrelsen örebro
vem har reg nummer
personligt engelska
mat website
hotell stockholm sen utcheckning

Pris från 90,00 kr. Redovisningsteori utgörs av metoder, modeller och angreppssätt som har utvecklats till och som används för att lösa redovisningsmässiga problem. Grundlaggande redovisningsteori - Jan Erik Grojer.


Kommande börsras
lediga jobb katrineholm

| Adlibris Sådana frågor handlar redovisningsteorin om, och den här boken tar ett samlat grepp om ämnet. Förutom att beskriva vad redovisningsteori är för något visar den på förhållandet mellan redovisningsteori och v Redovisning är mycket mer än en teknik. Redovisning handlar ofta om val, bedömningar och överväganden. Redovisningsteori.