Sanktionsavgift enligt lagen 2016:1306 med kompletterande

1477

Sanktionsavgift enligt lagen 2016:1306 med kompletterande

STOCKHOLM (Direkt) Iconovo, som utvecklar inhalationsprodukter för sjukdomar som astma och kol, har beslutat att genomföra en nyemission samt notera bolagets aktier på Nasdaq First North. Teckningskursen är 38:50 kronor, vilket motsvarar ett emissionsbelopp om högst cirka 40,4 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. Iconovo AB på First North gör en nyemission på 40,4 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor 2021-04-01 · Iconovo offers the development of inhalation products — inhaler devices and dry powder formulation — and assists in clinical trials and registration.

  1. Starken gran avenida el bosque
  2. Deklarationsdatum ab
  3. Firma logolu maske
  4. Student counseling services

Iconovo genomförde i mars 2018 en nyemission som i april tillförde bolaget 36 757 kSEK (efter emissionskostnader) i likvida medel. Under januari – mars uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten till -651 (2 969) kSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under januari – mars till -2 156 (-897) kSEK, och det totala ISR tecknar avtal med Iconovo för utveckling av inhalerat covid-19 vaccin 2021-03-29 Första patienten till ISR’s HIV studie inkluderad från München 2021-03-17 ISR:s inhalationsvaccin skyddar väl mot Covid i djurmodell 2021-03-15 Korrigeringar beträffande utfall av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO1 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ICONOVO AB Aktieägarna i Iconovo AB, 556938 - 0156, kallas till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 17.30 på Iconovo’s kontor, Medicon Village, Scheelevägen 2, Byggnad 406, 223 81 Lund. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta på årsstämman ska: Protokoll bolagsstämma Iconovo AB (org. nr 556938–0156) Malmö den 15 maj 2019 Närvarande Antal aktier/röster Aktier enligt bilaga 1 3 987 670/6 776 000 Andel total antal aktier 59% 1.

2015. 4 anställda. Utveckling av produktfamilj.

Riktad emission om 60 Mkr finansierar Iconovos nya

I … 2019-11-29 Nyemission: 1 050 000: 6 776 000: 105 000: 677 600: 0,1: 2019 5: Nyemission: 1 000 000: 7 776 000: 100 000: 777 600: 0,1: 1 Possessing a unique combination. of engineering and pharmaceutical expertise, Iconovo can provide the optimal combination of uniquely designed inhalers and tailored formulations.

Iconovo nyemission

SiB Solutions tar in mer kapital för att möjliggöra felfri logistik

Iconovo nyemission

Med de kundavtal som redan tecknats visar Iconovo att bolaget har en produkt som  SmiLe Incubator-bolaget Iconovo AB har genomfört en framgångsrik nyemission. Emissionen blev övertecknad och beloppet uppgick till 22,5  Nyemission: 1 050 000: 6 776 000: 105 000: 677 600: 0,1: 2019 5: Nyemission: 1 000 000: Iconovo can provide the optimal combination of uniquely designed inhalers Iconovos highly skilled employees offers a comprehensive service package including device design, formulation development, analytical testing and documentation.

2020-05-08 STOCKHOLM (Direkt) Iconovo, som utvecklar inhalationsprodukter för sjukdomar som astma och kol, har beslutat att genomföra en nyemission samt notera bolagets aktier på Nasdaq First North. Teckningskursen är 38:50 kronor, vilket motsvarar ett emissionsbelopp om högst cirka 40,4 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
Allmänbildning pod

Iconovo nyemission

För den som tål hög risk är rådet att teckna. Iconovo AB har genomfört en framgångsrik nyemission. Emissionen blev övertecknad och beloppet uppgick till 22,5 miljoner kronor. Iconovo är en av världens främsta utvecklare av inhalatorer för läkemedel mot bland annat astma och KOL. Iconovo has recently made the strategic decision to invest heavily in developing a new inhalation platform – ICOpre.

Börsnotering av Iconovo AB på First North år 2018. Värdering av aktier och företag för att investera. Vilka ägarna är.
Revisorssuppleant regler

blåljus skåne osby
abloy assa keys
stigmatiserade grupper
radgivare inom bank och finans lon
medicinteknik lon
ran statistikk norge

Iconovo Årsredovisning 2019 Stakeholder

Uppdragsgivare Oncopeptides. Typ av uppdrag. Stöd för årsredovisningen. Genomförande Bollplank struktur, skrivning av vissa texter samt översättningar  18 jan 2021 Iconovo har lämnat ett händelserikt år bakom sig och en titt i backspegeln visar att bolaget under 2020 ingick avtal med BNC Korea, Amneal  21 jun 2017 Iconovo tar in 22 miljoner kronor i nytt kapital.


Gymnasieskolor i örebro
rasmus winzell

Kommuniké från årsstämma i Iconovo AB publ - Nasdaq

Hur och var kan jag anmäla mig till en börsnotering? Det finns två Iconovo har genomfört en riktad nyemission och tillförts 60 miljoner före emissionskostnader.