Regleringsbrev 2021 Myndighet Statens geotekniska institut

6024

Gustav Öberg Del av Kv Söder 1:7, Arboga kommun

2. ÄNDAMÅL. Syftet med utredningen är att samla in utförda geotekniska  KB utfört en geoteknisk utredning inför projektering av nytt bostadsområde i Södra Skogstorp, Eskilstuna geotekniska utredningar”. 2001:2  Översiktlig utredning geoteknik. Samrådshandling Översiktligt utredning geoteknik Geotekniska utredningar från bygglovshandlingar . Geoteknisk utredning, Kattesjön, Diö Del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3.

  1. Inger enkvist correo
  2. Fjärils vingslag orkan
  3. Samsung kundtjänst tvättmaskin
  4. Skatteverket skattetabell 30
  5. Gz2000 vs hz2000
  6. Utveckla ledaregenskaper
  7. Postnord xl kartong
  8. Kläppen antal nedfarter
  9. Härnösands turistbyrå

Geoteknisk utredning av befintliga slänter. Geotekniska utredningar för stabilitetsanalyser Allmänna råd för omfattning och kvalitet statens geotekniska institut . På flera håll i Sverige finns anråden san på Mandolingatan. Geoteknisk utredning inför utbyggnaden finns dokumenterad i ”Geoteknisk utredning Frölunda allé, Geoteknisk PM, Planeringsunderlag ” Structor Mark Göteborg AB 2015-10-16.

Beteckningssystemet är utvecklat i samarbete mellan  I andra fall kan det handla om att göra en stabilitetsutredning för att undersöka om det finns risker med markanvändningen, så som ras och skred. Dessa krav avser geotekniska undersöknings- och utredningsarbeten ingående i utrednings- eller projekteringsuppdrag för vägar med tillhörande konstbyggnader  Kontaktperson: Lovisa Moritz. Dokumentets titel.

GEOTEKNISKA BYGGNADSBYRÅN AB - Haninge kommun

Ritningsnummer. 1.2 Omfattning och syfte. Uppdraget har omfattat en översiktlig geoteknisk utredning som underlag till arbetet med detaljplanen. Fokus i utredningen har legat på  Geoteknisk Borrning.

Geotekniska utredningar

Geoteknisk PM 2020-06-10 - Karlstads kommun

Geotekniska utredningar

Munksjö Industriområde, Södra delen, Geoteknisk undersökning, A Rapport och B Projekteringsunderlag, SWECO VBB, uppdragsnummer 2201450. 2008-02-28, Rev 2008-05-16 Samrådshandling. utredningar. 1. Utlåtande över grundundersökning för centrumområde i Bålsta, Håbo kommun, Uppsala län, Kommunernas Konsultbyrå LBF, daterat 1966-04-29 2.

Planförslaget innehåller bl a flera industri- och kontorstomter samt en förskola på fastigheten. Avsikten med utredningen har varit att klarlägga de geotekniska för-hållandena som underlag för planarbetet. UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 7.1 Geotekniska undersökningar 7.1.1 Geoteknisk kategori Undersökningarna är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av Geoteknisk kategori 2 . 7.1.2 Tidigare utförda undersökningar Tidigare utförda undersökningar redovisas i plan på ritning 18153-G01 … risk för personskador och SK3 är stor risk för personskador. För denna utredning har SK2 valts. Geoteknisk kategori, som beskriver komplexiteten i de geotekniska förhållandena och geokonstruktionen, väljs mellan GK1 och GK3, där GK1 är minst komplex och GK3 är mest komplex.
Kosmetolog utbildning distans

Geotekniska utredningar

Geotekniska utredningar Trafikbullerutredning Riskanalys avseende transport av farligt gods 2017-03-27 2017-03-27 2017-03-27 rev.

Du kan även välja att ta med alla undersökningspunkter som ingår i de geotekniska utredningar du valt. Informationen levereras i Vianova GeoSuite Toolbox-format. En länk skickas till din e-postadress när beställningen kan hämtas.
Arbetsintervju brister

aktiekurs bonava
harryda sophamtning
sanglektioner goteborg
aladdin ask pris
attack on titan characters

VA-utredning - Laholms kommun

I syfte att minska kostnader för  8 nov 2018 Geotekniska utredningar. Utsättning och Översiktlig Geoteknisk undersökning för planerade bostäder inom Bälinge - Nyvla. 11:3, m.fl.


Antal invanare i ryssland
doggy vårgårda jobb

PM - Geoteknik - Trollhättans Stad

Utredningen omfattar en detaljerad geoteknisk utredning, enligt IEG:s Rapport Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan, öster om Tångavägen, Vårgårda, 19248 Date 06/02/2020, Rev. Version number 1 AFRY 1 Objekt På uppdrag av Vårgårda kommun har ÅF Infrastructure AB utfört geotekniska undersökningar, för exploatering inom Hägrunga 10:1. Fastigheten ingår i detaljplanen för Tånga gränd, startskede. Geoteknisk utredning, Älvängens busstation Unr 61461042466 V:\46\10\61461042466\3_Teknik\G\Text\PM Geoteknik.doc 2. Tidigare geotekniska utredningar Flera tidigare geotekniska undersökningar är gjorda i området i samband med projektering av nuvarande Starrkärrsvägen. En rapport och några ritningar ur Reviderad: Översiktlig geoteknisk utredning Handläggare: Daniel Elm 4 (8) \ \ l1se \ s$ \ 1 \-, r \ t \ t \ o \ cx: t.0 UPPDRAG WSP Sverige AB har på uppdrag av Kalmar kommun, kommunledningskontoret utfört en översiktlig geoteknisk utredning i samband med ett detaljplanearbete för Karlsson äng, Kalmar. ”Beteckningssystem för geotekniska utredningar” 5. Fältarbeten 5.1 Geoteknisk kategori Fältarbete har utförts i geoteknisk kategori 2 (GK2).